Záchovná stomatologiaZáchovná stomatológia je jednou zo základných oblastí zubného lekárstva. Zaoberá sa korigovaním defektov zubov (plombami, koreňovými výplňami), ale aj prevenciou v podobe pečatenia a podpory ústnej hygieny. Úlohou záchovnej stomatológie je udržať zuby živé a zdravé.